• Александър
  25.08.2020 at 14:02

  Отлични професионалисти, работят коректно и в срок, поддържат чисто след като приключат работата за деня. Изхвърлят сами строителните отпадъци в контейнер , който те осигурават.

  Вашето мнение

  Качество на ремонта

  Качество на материалите

  Цена

  Отношение

  Изпълнение в договорен срок

  Хигиена

Добавете своето мнение